شايد... ولی از وقتی کابوسهای من شروع شد که ديگه به مشکلاتک فکر نميکردم... در اوج مشکلات اصلا يادم نمياد که خواب ديده باشم... ولی وقتی سعی کردم مشکلاتم رو با همه خاطره های عذاب آورش فراموش کنم کابوسها به سراغم اومد و هنوز دست از سرم بر نداشته!!!

به اين ترتيب مشکلات در حالت ناخوداگاه ظاهر شدند زيرا به گونه يی از خوداگاه اخراج شدند م.ه.د ص۹ٌ

/ 0 نظر / 32 بازدید