روياهای صادقه

 

 

 روياهاي‌ صادقه‌ در بخش‌ روياهاي‌ صادقه‌ تنها به‌ ذكر روياهايي‌ خواهيم‌ پرداخت‌ كه‌ خوانندگان‌ براي‌ ما ارسال‌ داشته‌اند و به‌ نوعي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ آن‌ روياها در عالم‌ بيداري‌ تحقق‌ يافته‌اند لذا تلاش‌ مي‌شود در بررسي‌ و تعبير آنها كار خاصي‌ صورت‌ نپذيرد. روياي‌ صادقه‌ رسيده‌: يكي‌ از خوانندگان‌ خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند: «... در خواب‌ ديدم‌ كه‌ قسمتي‌ از موي‌ سرم‌ ريخته‌ است‌ و احساس‌ خوبي‌ هم‌ ندارم‌ در مجموع‌ جو اسرارآميزي‌ كه‌ يك‌ التهاب‌ و تشويش‌ خاصي‌ در آن‌ موج‌ مي‌زد بر خوابم‌ سايه‌ افكنده‌ بود. اتوبوسي‌ را ديدم‌ كه‌ در آن‌ تمامي‌ اقوام‌ از دنيا رفته‌ و مرده‌ حضور داشتند و اين‌ صحنه‌ دوباره‌ بر اضطرابم‌ افزود...» «دو روز بعد خبر رسيد كه‌ برادرم‌ در سانحه‌ رانندگي‌ در حوالي‌ تهران‌ جان‌ باخت‌...!»

/ 0 نظر / 41 بازدید