آسمانتعبير روؤيا
عقاب‌روياي‌ عقاب‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير عقاب‌ در خواب‌ بر دو وجه‌ است‌:1 پادشاه‌ ستمگر و خونخوار 2 عالم‌ بي‌دين‌ و حيله‌گر. (امام‌ صادق‌(ع‌)) عقاب‌ در خواب‌، پادشاهي‌ نيرومند و پرهيبت‌ و ستمگر است‌ كه‌ عموم‌ از او در هراسند، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ را گرفت‌ يا شخصي‌ به‌ او آن‌ را داد و آن‌ عقاب‌ رام‌ و مطيع‌ او بود، نزد پادشاه‌ قرب‌ و منزلت‌ پيدا مي‌كند، اگر رويابين‌ ببيند عقاب‌ او را گرفت‌ و به‌ هوا برد، به‌ فرمان‌ پادشاه‌ (حكمران‌) به‌ سفري‌ مي‌رود و در آن‌ سفر بزرگي‌ و عظمت‌ مي‌يابد و نامور مي‌گردد. (دانيال‌(ع‌)). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند مردم‌ عقاب‌ را كشتند، شاه‌ (حكمران‌) آن‌ سرزمين‌ معزول‌ يا هلاك‌ مي‌شود، اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ او را برداشت‌ در پناه‌ پادشاه‌ (حكمران‌) قرار مي‌گيرد. اگر عقاب‌ چيزي‌ از دهان‌ درآورد و به‌ او داد، به‌ قدر آن‌، پادشاه‌ به‌ او عطا مي‌كند و اگر ببيند عقاب‌ از دست‌ او پريد و رشته‌ و طناب‌ يا چيز ديگري‌ نظير آن‌ در دست‌ او باقي‌ ماند، پادشاه‌ (حكمران‌) بر او خشمگين‌ مي‌شود و او را از خود دور مي‌سازد و چيزي‌ از مال‌ او را مي‌گيرد (ابن‌سيرين‌). اگر رويابين‌ ببيند كه‌ عقاب‌ بر سر و روي‌ او نشسته‌، پسري‌ پيدا مي‌كند كه‌ به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد (كرماني‌). بعضي‌ گفته‌اند اگر كسي‌ در خواب‌ ببيند كه‌ عقاب‌ دارد، عمرش‌ طولاني‌ خواهد بود. روياي‌ عقاب‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ ديدن‌ روياي‌ پرنده‌يي‌ قوي‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ ناخودآگاه‌ رويابين‌ دوره‌ زماني‌ موفق‌ و پربركت‌ و ؤمربخشي‌ را براي‌ او پيشگويي‌ مي‌كند. با اين‌ حال‌ اگر پرنده‌ مزبور به‌ رويابين‌ حمله‌ كند يا او را بترساند بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ بايد خود را براي‌ يك‌ كار سخت‌ اجباري‌ آماده‌ سازد. (قكط.لظغل‌غطكظپ.ننن) ديدن‌ عقاب‌ در يك‌ مكان‌ مرتفع‌، به‌ نشانه‌ خوبي‌ است‌. اگر عقاب‌ بر سر رويابين‌ فرود آيد نشانگر مرگ‌ است‌أ اگر عقاب‌ رويابين‌ را در آسمان‌ با خود حمل‌ كند و ببرد بيان‌كننده‌ حادؤه‌يي‌ جدي‌ و تكان‌ دهنده‌ است‌. ديدن‌ عقابي‌ كه‌ در آسمان‌ در حال‌ پرواز است‌ پيشگويي‌كننده‌ كسب‌ و تجارت‌ پرسود است‌ و پردرآمد. همچنين‌ پرواز عقاب‌ نشان‌دهنده‌ برگشتن‌ يك‌ دوست‌ خوب‌ از كشوري‌ دوردست‌ است‌. ديدن‌ عقاب‌ در آشيانه‌، بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ جايگاه‌ اعتماد دست‌ مي‌يابد و در كارش‌ موفق‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) اگر رويابين‌ عقابي‌ را در خواب‌ كشت‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ او بر دشمنان‌ خود فايق‌ خواهد آمد و هيچ‌ مانعي‌ بر سر راه‌ رويابين‌ قرار نخواهد گرفت‌. (همان‌) همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا) توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌ خاطر آوردن‌ و ؤبت‌ روياها 1 شما مي‌توانيد روياهايتان‌ را بطور كامل‌ در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ ؤبت‌ كنيد. يعني‌ بلافاصله‌ در مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ در دوره‌ امواج‌ ث‌|ح، بتوانيد از خواب‌ برخيزيد و به‌ ؤبت‌ رويايتان‌ بپردازيد. بدين‌ منظور مي‌بايد در طول‌ روز با چشمان‌ بسته‌ به‌ مرور و ؤبت‌ روياهايتان‌ بپردازيد. 2 اگر نتوانستيد بطور ارادي‌ و خودآگاه‌ در زمان‌ ديدن‌ رويا بيدار شويد، مي‌توانيد از روش‌ بيدار شدن‌ از خواب‌ تصنعي‌ استفاده‌ كنيد. بدين‌ترتيب‌ كه‌ از دوستتان‌ بخواهيد كه‌ در هنگام‌ خواب‌ بالاي‌ سر شما بنشيند و هنگامي‌ كه‌ وارد مرحله‌ چهارم‌ خواب‌ شديد (خواب‌ عميق‌) و در هنگام‌ خواب‌ ديدن‌ شما را از خواب‌ بيدار كند، (يعني‌ حدودا زمان‌ ورود به‌ دقيقه‌ نود زماني‌ كه‌ دوره‌ امواج‌ ث‌|ح شروع‌ مي‌شود) يا مي‌توانيد از ساعت‌ زنگ‌دار استفاده‌ كنيد. 3 بدون‌ توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ از چه‌ روشي‌ براي‌ ؤبت‌ و نوشتن‌ روياها استفاده‌ مي‌كنيد، با استفاده‌ از ضبط‌ صوت‌ يا نوشتن‌، نخستين‌ ؤبت‌ رويا را با چشمان‌ بسته‌ انجام‌ دهيد. باز كردن‌ چشمان‌ به‌ خاطر آوردن‌ رويا را مختل‌ مي‌كند. خواب‌هاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ براي‌ ما خوابشان‌ را ارسال‌ كردند: «خواب‌ ديدم‌ كه‌ درون‌ اتاقم‌ پر از عقرب‌ شده‌ است‌، ولي‌ آنها مرا نيش‌ نزدند و با اين‌ حال‌ ترس‌ وجودم‌ را فرا گرفته‌ بود...» تعبير: با توجه‌ به‌ نماد «عقرب‌» مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ شما بايد با دقت‌ بيشتري‌ به‌ روياي‌ خود نگاه‌ كنيد. اين‌ رويايي‌ آگاهنده‌ است‌. به‌ دوستان‌ دور و اطراف‌ خود خوب‌ بنگريد. احتمال‌ آن‌ مي‌رود كه‌ يكي‌ از دوستان‌ شما قصد صدمه‌ زدن‌ به‌ شما را داشته‌ باشد. دقت‌ كنيد و ارتباط‌ خود را با آن‌ دوست‌ كمرنگ‌ كرده‌ و يا تصحيح‌ كنيد و مانع‌ شويد او از شما سوء استفاده‌ كند. نيش‌ نزدن‌ هم‌ دوباره‌ نشان‌ خوبي‌ نيست‌، لذا دقت‌ خود را بيشتر كنيد. با «عقرب‌» مثل‌ يك‌ نماد «دشمن‌» منفي‌ در خواب‌ برخورد كنيد و آن‌ را در خواب‌هاي‌ بعدي‌ مغلوب‌ كنيد. چنان‌ كه‌ در كارگاه‌ رويا براي‌ شما توضيح‌ داديم‌. هيچ‌ نگران‌ نباشيد بزودي‌ و براحتي‌ بر احتمالات‌ ياد شده‌ فايق‌ خواهيد آمد. ما را از نتايج‌ تلاش‌هاي‌ خود باخبر سازيد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه اعتماد می باشد
و هرگونه استفاده از مطالب اين سايت بدون ذکر منبع پيگرد قانونی دارد
پست الکترونيک :Info@Etemaad.com
Web Site Powered By :Softech


تعبير روؤياروياي‌ آسمان‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ آسمان‌ به‌ رنگ‌ سبز است‌ در آن‌ سرزمين‌ خير و صلاح‌ و امنيت‌ خواهد بود و اگر ببينيد سفيد است‌ در آنجا رنج‌ و بيماري‌ خواهد بود و اگر سرخ‌ است‌، جنگ‌ و خونريزي‌ مي‌شود و اگر آسمان‌ سياه‌ است‌ بلا و فتنه‌ عظيم‌ پيش‌ مي‌آيد و اگر ببيند آسمان‌ روشن‌تر از آن‌ است‌ كه‌ قبلا بود خداي‌ متعال‌ به‌ او روشني‌ و نور امنيت‌ كامل‌ در دين‌ عطا مي‌فرمايد و اگر ببيند در مقابل‌ او در آسمان‌ باز شد، در خير و روزي‌ به‌ رويش‌ باز مي‌شود و عالم‌ و حكيم‌ مي‌گردد، (امام‌ صادق‌ (ع‌)). اگر كسي‌ در خواب‌ خود را در آسمان‌ ببيند به‌ سفري‌ مي‌رود كه‌ در آن‌ سفر مقام‌ دنيايي‌ و عزت‌ و سرافرازي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در پهنه‌ آسمان‌ پرواز مي‌كند به‌ سفري‌ با نعمت‌ و بركت‌ مي‌رود (ابن‌ سيرين‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در آسمان‌ خانه‌يي‌ دارد همان‌ طور كه‌ در زمين‌ خانه‌ دارد، اجلش‌ نزديك‌ است‌ (كرماني‌). اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از آسمان‌ گندم‌ و جو مي‌باريد در آن‌ سرزمين‌ نعمت‌هاي‌ بي‌شمار و گوناگون‌ پديد مي‌آيد و مردم‌ با امنيت‌ و رفاه‌ و درآمد زندگي‌ خواهند كرد (اسمعيل‌ اشعث‌). روياي‌ آسمان‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ ديدن‌ روياي‌ آسمان‌ بيانگر كسب‌ مقام‌ و احترام‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ اين‌ است‌ كه‌ رويابين‌ به‌ سفري‌ جذاب‌ و مورد دلخواه‌ با همراهان‌ با فرهنگ‌ خواهد رفت‌. البته‌ در صورتي‌ كه‌ آسمان‌ روشن‌ و واضح‌ باشد، در غير اين‌ صورت‌ بيان‌ كننده‌ دشواري‌ و سختي‌ است‌. (ضغهكض‌ضل ضل‌ضگ‌كث‌ ÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) قرمز شدن‌ آسمان‌ بيان‌ كننده‌ آشوب‌ و آشفتگي‌ عمومي‌ است‌، (همان‌). در تعبير روياي‌ آسمان‌، وضعيت‌ آن‌ حايز اهميت‌ است‌.اگر آسمان‌ شفاف‌ باشد بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ اوقات‌ خوشي‌ براي‌ رويابين‌ در پيش‌ است‌. وجود ابرها در آسمان‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ خود مي‌بايد در برابر موانع‌ كوشش‌ كند و آنها را از ميان‌ بردارد. وجود آسماني‌ توفاني‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ دوره‌ زماني‌ دشوار و پراسترسي‌ براي‌ رويابين‌ پيش‌ خواهد آمد كه‌ براي‌ غلبه‌ بر آن‌ رويابين‌ نيازمند كسب‌ قدرت‌ و توانمندي‌ است‌. (قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌ ككل.ذذذ) آسمان‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌ كننده‌ برتري‌ و تفوق‌ و خود راستين‌ رويابين‌ باشد و همچنين‌ نشان‌ دهنده‌ قلمرو خودآگاهي‌ و ناخودآگاهي‌ رويابين‌ باشد.
محمد هادي دريايي

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه اعتماد می باشد
و هرگونه استفاده از مطالب اين سايت بدون ذکر منبع پيگرد قانونی دارد
پست الکترونيک :Info@Etemaad.com
Web Site Powered By :Softech

m
Web Site Powered By :Softech


تعبير روؤياروؤياي‌ زمين‌ در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير ديدن‌ زمين‌ در خواب‌ بر چهار وجه‌ است‌:1 زن‌ 2 دنيا 3 مال‌ 4 ولايت‌ و فرمانروايي‌ ]امام‌ صادق‌(ع‌)[ زمين‌ در خواب‌ ]نماد[ زن‌ است‌. اگر ببيند زميني‌ بزرگ‌ و وسيع‌ و صاف‌ و يكدست‌ دارد و خاكستان‌ پاكيزه‌ و مرغوب‌ است‌،دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ زناني‌ عفيف‌ و درستكار دارد كه‌ در ميان‌ زنها ، صاحب‌ فضيلت‌ و مقام‌ و منزلت‌ هستند و اگر ببيند زمين‌ او بسيار وسيع‌ است‌،بطوري‌ كه‌ نهايت‌ آن‌ پيدا نيست‌،با زني‌ ازدواج‌ مي‌كند كه‌ به‌ واسطه‌ آن‌ زن‌ مال‌ و نعمت‌ ودارايي‌ بسيار به‌دست‌ مي‌آورد و اگر ببيند در آن‌ زمين‌ سبزه‌ و گياهان‌ ناشناخته‌يي‌ هست‌ و به‌ او تعلق‌ دارد،آن‌ شخا مسلمان‌ است‌ زيرا سبزه‌ در خواب‌ ]نماد[ اسلام‌ است‌. ]دانيال‌ (ع‌)[ اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ در زمين‌ او سبزه‌ و گياهان‌ و مال‌ و اؤاث‌ هست‌،دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ صاحب‌ فضيلت‌ و ديانت‌ است‌ و به‌ ؤواب‌ اخروي‌ نايل‌ مي‌شود و اگر ببيند در صحرايي‌ قرار دارد و آنجا را مي‌شناسد به‌ سفر دوري‌ مي‌رود و اگر ببيند زمين‌ را كند و خاكش‌ را خورد به‌ قدر آن‌ مال‌ به‌دست‌ مي‌آورد. (ابن‌سيرين‌) روؤياي‌ زمين‌ در فرهنگ‌ و منابع‌ غربي‌ خوابيدن‌ بر روي‌ زمين‌ نشانه‌ خبرهاي‌ اندوه‌بار و بد است‌. اما اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ مي‌شود،نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر در كارش‌ به‌درستي‌ عمل‌ كند،شانس‌ در خانه‌اش‌ را خواهد زد. بوسيدن‌ زمين‌ پيشگويي‌كننده‌ غم‌ و ياس‌ است‌ . با اين‌ حال‌ گشت‌كردن‌ بر روي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ سود و منفعت‌ بالا است‌. قكط.ل‌طغط‌ظگ‌ك‌800.ننن مادر زمين‌ كه‌ مي‌تواند بر مادر واقعي‌ روؤيابين‌ دلالت‌ داشته‌ باشد و يا اينكه‌ به‌ ناخودآگاه‌ و خود واقعي‌ (و روحاني‌)و خود شهودي‌ روؤيابين‌ اشاره‌ كند . اين‌ نماد در تقابل‌ با آسمان‌،مي‌آيد كه‌ ممكن‌ است‌ بطور نمادين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ باشد كه‌ روؤيابين‌ مي‌بايد در مسير حركت‌ خود استوار و ؤابت‌ قدم‌ باشد. قكط.لف‌كض‌قوللقضظگ‌ط‌ع‌ل‌وق.ننن روؤياي‌ زمين‌ بيان‌كننده‌ تماميت‌ و خودآگاهي‌ كلي‌ است‌ . همچنين‌ اين‌ روؤيا بطور نمادين‌ بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ روؤيابين‌ بايد معقول‌تر رفتار كند. قكط.لط‌ككققضظگ‌ط‌.ننن خوابهاي‌ رسيده‌ آقاي‌ ع‌. خواب‌ خود را از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ ارسال‌ كرده‌اند. ايشان‌ در نامه‌ خود نوشته‌اند كه‌ اخيراص بطور متمادي‌ و مكرر روؤياهاي‌ مرتبط‌ با باران‌ و برف‌ مي‌بينند. ايشان‌ جزييات‌ خواب‌ خود را براي‌ ما ارسال‌ نكرده‌اند. جا دارد در اينجا از همه‌ خوانندگان‌ عزيز تقاضا كنيم‌ كه‌ هنگام‌ ارسال‌ روؤياها هرگونه‌ اطلاعات‌ و جزييات‌ آن‌ خوابها را براي‌ ما ارسال‌ كنند. حتي‌ بهتر است‌ اگر تعبيري‌ از آن‌ به‌ ذهن‌شان‌ خطور كرده‌ و يا موضوعي‌ در هنگام‌ بيداري‌ بر خوابشان‌ تاؤير و مداخله‌ داشته‌ است‌ را نيز با ما در ميان‌ بگذارند. جنسيت‌،سن‌،دين‌ ، فرهنگ‌،تحصيلات‌ و موضوعات‌ مطالعاتي‌ مورد علاقه‌ و علايق‌ فردي‌ روؤيابين‌ نيز مي‌تواند به‌ ما در بررسي‌ بهتر روؤياها كمك‌ كند. تعبير: نسبت‌ به‌ نوع‌ بارش‌ باران‌ و يا برف‌ تعبير آن‌ متفاوت‌ است‌. به‌ نوعي‌ مفهوم‌ روؤياي‌ باران‌ و يا برف‌ به‌ وضعيت‌ كنوني‌ و جاري‌ روؤيابين‌ و شدت‌ بارش‌ بستگي‌ دارد. بارش‌ باران‌ در وقتي‌ نامناسب‌ و با شدت‌ نشان‌دهنده‌ وضعيتي‌ بحراني‌ است‌ و اگر روؤيابين‌ ببيند كه‌ بشدت‌ بر سر مردم‌ باران‌ مي‌بارد،در آن‌ سرزمين‌ مرگهاي‌ ناگهاني‌ افزايش‌ خواهديافت‌. در مجموع‌ روؤياي‌ باران‌ در خواب‌ رحمت‌ و بركت‌ الهي‌ بر بندگان‌ است‌ و ديدن‌ باران‌ در هنگامي‌ كه‌ مردم‌ خواهان‌ آن‌ هستند، خوش‌يمن‌تر است‌ اما اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ديد در جايي‌ باران‌ شديد مي‌بارد و در جاي‌ ديگر نمي‌بارد اين‌ نيز بيانگر رنج‌ و بيماري‌ سختي‌ براي‌ اهالي‌ منطقه‌ است‌. روؤياي‌ برف‌ نيز در كل‌ روؤياي‌ خوش‌يمني‌ است‌. اما برف‌ زياد و خاصه‌ ديدن‌ آن‌ در مناطق‌ سردسير نشانه‌ خوبي‌ محسوب‌ نمي‌شود و بر غم‌ و اندوه‌ دلالت‌ دارد. گاهي‌ اوقات‌ روؤياي‌ برف‌ نشان‌دهنده‌ كسب‌ سود و منفعت‌ در كسب‌ و كار روؤيابين‌ است‌. تلفن‌ :6420973 سرويس‌ اجتماعي‌ ، عصر روزهاي‌ سه‌شنبه‌ صندوق‌ پستي‌ 114 17385

/ 0 نظر / 266 بازدید