خوابهای رسيده

بچه:اگر رويابين حامله باشد رويای مزبور به نگرانی های بارداری بر می گردد در غير اين صورت بيانگر موضوع يا چيز جديدی است که قرار است رويا بين با آن مواجه شود و البته آن مورد از آسيب پذيری بالايی برخوردار است.

لطفا جزييات بيشتری ارسال شود.م ه د.

/ 0 نظر / 37 بازدید