توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها

همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا):

 توصيه‌هايي‌ براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها و ؤبت‌ آنها

 1 براي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياهايتان‌ لازم‌ است‌ به‌ روياهاتان‌ ارزش‌ قايل‌ شويد حتي‌ اگر روياهايتان‌ بي‌معني‌ و مسخره‌ به‌ نظر برسند. ؤبت‌ كامل‌ و دقيق‌ رويا موجبات‌ يك‌ بينش‌ قابل‌ توجه‌ و ارزنده‌ را فراهم‌ مي‌آورد.

 2 بهترين‌ زمان‌ براي‌ گسترش‌ توانمندي‌ها و مهارت‌هاي‌ به‌خاطر آوردن‌ روياها زماني‌ است‌ كه‌ بطور طبيعي‌ از خواب‌ بيدار شده‌ايد.

 3 قبل‌ از اينكه‌ به‌ خواب‌ برويد، در ذهن‌ خود برنامه‌ريزي‌ كنيد كه‌ هر چه‌ را به‌ خواب‌ مي‌بينيد به‌خاطر آوريد و همچنين‌ خودكار نيز در كنار محل‌ خوابتان‌ بگذاريد كه‌ بتوانيد در صورت‌ بيدارشدن‌ از رويا آن‌ را بلافاصله‌ بنويسيد بهتر سر خودكار مجهز به‌ چراغ‌قوه‌ باشد.

 4اگر در حين‌ ديدن‌ رويا ناگهان‌ از خواب‌ برخاستيد، به‌ آرامي‌ دراز بكشيد و اجازه‌ دهيد تصاوير رويا دوباره‌ به‌ ذهنتان‌ برگردند.

5 اگر در يك‌ موقعيت‌ دراز كشيدن‌ مثلا به‌ پهلو رويايي‌ را به‌خاطر آورديد موقعيت‌ خود را تغيير دهيد و ببينيد آيا در اين‌ موقعيت‌ جديد نيز رويايي‌ را به‌خاطر مي‌آوريد. تغيير موقعيت‌ بايد بسيار آرام‌ صورت‌ پذيرد. سخني‌ با خوانندگان‌ عزيز: خوانندگان‌ عزيز «تعبير رويا» در اين‌ سفر به‌ ياد ماندني‌ با ما همسفر بوده‌ايد و تشويق‌هاي‌ شما به‌ ما دلگرمي‌ داده‌ است‌ و پيشنهادات‌ سازنده‌ شما همواره‌ در بهبود كار ما موؤر بوده‌ است‌

/ 0 نظر / 50 بازدید