خواب‌هاي‌ رسيده‌

يكي‌ از خوانندگان‌ از طريق‌ پست‌ الكترونيك‌ خواب‌ خود را براي‌ ما ارسال‌ كردند:

 «...در خواب‌ ديدم‌ كه‌ در يك‌ بيابان‌ در هنگام‌ غروب‌ در كنار جاده‌يي‌ ايستاده‌ام‌، بادي‌ مي‌وزيد، در نزديكي‌ من‌ ساختماني‌ متروك‌ بود، هيچ‌ جانداري‌ در آنجا ديده‌ نمي‌شد، ناگهان‌ متوجه‌ شدم‌ كاميوني‌ جلوي‌ من‌ ايستاد و يك‌ نفر از آن‌ پياده‌ شد و به‌ من‌ گفت‌: بيا تا تو را برسانم‌.ولي‌ چون‌ مسير او به‌ من‌ نمي‌خورد، سوار ماشين‌ او نشدم‌، آن‌ فرد لباس‌ تيره‌ به‌ تن‌ داشت‌ و صورت‌ راننده‌ و او نامفهوم‌ بود. او كلاهي‌ (سربندي‌) بلند مثل‌ سربند كشيش‌هاي‌ قديمي‌ به‌ سر داشت‌...»

با بررسي‌ نمادهاي‌ روياي‌ حاضر به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ تعبير و مضمون‌ كلي‌ روياي‌ حاضر مثبت‌ است‌ و نگراني‌ خاصي‌ براي‌ رويابين‌ در بر ندارد بويژه‌ در مورد اينكه‌ رويابين‌ به‌دليل‌ هم‌مسير نبودن‌ با شخص‌ ناشناس‌ با او همراه‌ نشده‌ و به‌ نوعي‌ آگاهي‌ ضمني‌ در رويا را داشته‌ است‌. از آنجايي‌ كه‌ روياي‌ حاضر در حالتي‌ خاص‌ ديده‌ شده‌ است‌ و رويا بين‌ دچار مشكل‌ و حمله‌ قلبي‌ نيز هست‌ مي‌توان‌ تعابير ديگري‌ را نيز به‌ آن‌ افزود و آن‌ نوعي‌ اعلام‌ و آگاهانيدن‌ ناخودآگاه‌ در مورد وضعيت‌ جسماني‌ شخص‌ رويابين‌ است‌. در مورد نماد بيابان‌ يك‌ نكته‌ ديگر به‌ استناد منابع‌ موجود قابل‌ طرح‌ است‌. در برخي‌ از منابع‌ تعبير رويا نماد بيابان‌ را براي‌ زنان‌ نشانه‌ خوبي‌ ندانسته‌اند و اگر زن‌ جواني‌ در خواب‌ خود را تنها در بيابان‌ ببيند، شهرت‌ و سلامت‌ او بخاطر بي‌ملاحظگي‌ و بي‌احتياطي‌ در خطر خواهد بود لذا او بايد بيشتر مراقب‌ خود باشد و در رفتار خود تجديدنظر كند.

 سخني‌ با همسفران‌ سرزمين‌ رويا

 دوستان‌ عزيز از اينكه‌ ما را مورد لطف‌ خود قرار داديد و ما را از لذت‌ همسفر شدن‌ در سرزمين‌ رويايي‌تان‌ برخوردار كرديد صميمانه‌ سپاسگزاريم‌ و همچنان‌ آماده‌ دريافت‌ روياهاي‌ شيرين‌ و تلخ‌تان‌ هستيم‌ و آماده‌ شنيدن‌ پيشنهادهاي‌ ارزنده‌ شما. كارگاه‌ رويا در شماره‌هايي‌ كه‌ گذشت‌ تلاش‌ بر آن‌ داشت‌ تا به‌ شما اين‌ نويد را بدهد كه‌ مي‌توانيد بر روياهاي‌تان‌ تاثير بگذاريد و حتي‌ مسير آنها را تغيير دهيد. «توانمندسازي‌» شما هدف‌ ما است‌. اينكه‌ به‌ شما بگويم‌ «شما مي‌توانيد با توانايي‌هاي‌ ذهني‌ خود» بر روياهاي‌ خود مديريت‌ داشته‌ باشيد.

/ 0 نظر / 57 بازدید