گوسفندتعبير روؤيا
گوسفندروياي‌ گوسفند در منابع‌ مذهبي‌ و فرهنگ‌ ما تعبير روياي‌ گوسفند بر پنج‌ وجه‌ است‌: 1 سروري‌ 2 زني‌ (بزرگزاده‌) و بزرگوار 3 مال‌ 4 فرمانروايي‌ 5 مقام‌ و منفعت‌، (امام‌ صادق‌(ع‌)). گوسفند در خواب‌ دليل‌ غنيمت‌ است‌أ اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ گوسفند مي‌چراند سرور و سركرده‌ گروهي‌ مي‌شود، اگر ببيند تعداد زيادي‌ گوسفند دارد و بداند كه‌ مال‌ اوست‌ نعمت‌ فراوان‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، اگر ببيند گوسفندي‌ كشت‌ بر دشمن‌ پيروز مي‌شود و مال‌ او را مي‌خورد. (ابن‌سيرين‌) اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بز و ميش‌ دارد از شخص‌ بزرگي‌ مال‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، اگر ببيند شاخ‌هاي‌ بز و ميش‌ بزرگ‌ و قوي‌ است‌ قدرتمند و توانا مي‌گردد، اگر ببيند تعداد زيادي‌ بز و ميش‌ دارد و بداند كه‌ مال‌ اوست‌ به‌ قدر آن‌ از گاو و گوسفند منفعت‌ مي‌برد. (ابراهيم‌). ميش‌ در خواب‌ دليل‌ بر زني‌ بزرگ‌ و سرشناس‌ است‌. اگر رويابين‌ ببيند ميشي‌ دارد با زني‌ بزرگ‌ زاده‌ ازدواج‌ مي‌كند. (جابر مغربي‌) روياي‌ گوسفند در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي‌ اگر رويا بين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ پشم‌هاي‌ گوسفند را كوتاه‌ مي‌كند، بيان‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ در كسب‌ و تجارت‌ سود و منفعت‌ نصيبش‌ خواهد شد. (ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌ وض‌÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌) ديدن‌ روياي‌ گوسفندان‌ مريص‌ بيان‌ كننده‌ شكست‌ در انجام‌ برنامه‌يي‌ است‌ كه‌ رويابين‌ قصد انجام‌ آن‌ را داشته‌ است‌، (همان‌) در كل‌ روياهاي‌ مربوط‌ به‌ بره‌ بيان‌ كننده‌ چيزهاي‌ خوب‌ است‌. اگر رويابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ بره‌يي‌ در مزرعه‌يي‌ سبز بازي‌ مي‌كند بيانگر آن‌ است‌ كه‌ رويابين‌ از دوستي‌هاي‌ بسياري‌ لذت‌ خواهد برد. اگر رويابين‌ بره‌يي‌ را بغل‌ كرده‌ و حمل‌ كند نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ او از راهكار سخت‌ و شيوه‌هاي‌ اخلاقي‌ و درست‌ كسب‌ و كار صاحب‌ ؤروت‌ خواهد شد. (قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن) روياي‌ گوسفند و پيشگويي‌ كننده‌ موفقيت‌ آتي‌ حاصل‌ از برنامه‌خوب‌ است‌. (قكط.ضغگ‌ل‌ظك‌.ننن) همسفران‌ سرزمين‌ رويا (كارگاه‌ رويا) از يوگي‌هاي‌ رويابين‌ تكنيك‌هاي‌ رويابيني‌ را بياموزيم‌: 1 شما مي‌توانيد در حالت‌ خواب‌ نيز در وضعيت‌ هشياري‌ باقي‌ بمانيد. 2 تصميم‌ بگيريد و اراده‌ كنيد كه‌ در جريان‌ خواب‌ در وضعيت‌ هشياري‌ باقي‌ بمانيد. هشياري‌ در خواب‌ را به‌ خود تلقين‌ كنيد: در طول‌ روز توجه‌ خود را كاملا به‌ هشياري‌ در زبان‌ رويا متمركز سازيد و اين‌ حالت‌ را بلافاصله‌ قبل‌ از خوابيدن‌ نيز مرور كنيد. 3 مكان‌ آرامي‌ را بيابيد كه‌ در آنجا بتوانيد بر كنترل‌ روياي‌ خود تمركز كنيد. 4 مهارت‌هاي‌ خود را در تمركز و مديتيشن‌ افزايش‌ دهيد، بدينوسيله‌ شما قادر خواهيد بود مهارت‌ كنترل‌ روياي‌ خود را گسترش‌ دهيد. 5 دوستان‌ علاقه‌مند به‌ رويا پيدا كنيد. 6 با كسب‌ حالت‌ هشياري‌ در جريان‌ خواب‌ شما قادر خواهيد بود هر گونه‌ تغييري‌ را كه‌ دوست‌ داريد در خواب‌ خود ايجاد كنيد. 7 به‌ كمك‌ كنترل‌ رويا از دست‌ تصاوير ترسناك‌ رويا خلاص‌ خواهيد شد و ديگر تصاوير روياي‌ شما نمي‌توانند موجب‌ هراستان‌ گردند. 8 قبول‌ كنيد كه‌ تصاوير ترسناك‌ روياي‌ شما ساخته‌ و پرداخته‌ افكار و ذهن‌خودتان‌ است‌. در اين‌ صورت‌ ترسي‌ متوجه‌ شما نخواهد بود، دريابيد كه‌ در حال‌ خواب‌ ديدن‌ هستيد و در اين‌ صورت‌ مي‌توانيد در فضاي‌ عاري‌ از ترس‌ زندگي‌ كنيد. سخني‌ با خوانندگان‌ عزيز خوانندگان‌ عزيز «تعبير رويا» با تشكر از اينكه‌ تاكنون‌ ما را همراهي‌ و با نظرات‌ و پيشنهادات‌ خود ما را ياري‌ كرديد، ستون‌ «تعبير رويا» بدينوسيله‌ از شما دعوت‌ مي‌كند خواب‌هاي‌ خود را با ما درميان‌ بگذاريد تا در صورت‌ تمايل‌ شما نسبت‌ به‌ چاپ‌ و تعبير آنها بپردازيم‌ و يا در بررسي‌ نمادهاي‌ روياهايتان‌ به‌ شما كمك‌ كنيم‌. خواب‌ها و روياهايتان‌ را به‌ آدرس‌ نشريه‌ يا به‌ آدرس‌ صندوق‌ پستي‌ تهران‌ 114 17385 و يا به‌ نشاني‌ پست‌ الكترونيك‌
daryaei@myself.com ارسال‌ كنيد. منتظر نظرات‌، پيشنهادات‌ و خواب‌هايتان‌ هستيم‌.
محمد هادي درياي

/ 0 نظر / 646 بازدید